Орнаментни блокчета

Модел 1 Размер: 30/30/10

Модел 2 Размер: 30/30/10